?

Log in

No account? Create an account

Conky

Ilgą laiką naudojausi sistemos stebėjimo įrankiu gkrellm, tačiau įsipyko jo interfeisas, tad perėjau prie kito įrankio - conky. Jis neturi interfeiso :) ir beveik nereikalauja resursų. Mano atveju reikalauja nemažai, nes stebiu ir kelis logus. Tiesa, kad juos stebėt reik įtraukti save į grupę adm
#usermod -a -Gadm username

Abu šie įrankiai atrodo štai taip:

Free Image Hosting at www.ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.us

O čia - mano conky konfigas (.conkyrc)

background no
use_xft yes
xftfont Bitstream Vera Sans Mono:size=8
xftalpha 0
mail_spool $MAIL
update_interval 2
total_run_times 0
double_buffer yes
minimum_size 250 0
maximum_width 500
draw_shades no
draw_outline yes
draw_borders no
draw_graph_borders yes
stippled_borders 5
border_margin 10
border_width 1
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color black
alignment top_right

use_spacer yes

gap_x 25
gap_y 25

no_buffers yes

uppercase no

cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2

TEXT
$nodename - $sysname $kernel on $machine ${alignr}${color ddaa00}$time
${color lightgrey}Uptime:$color $uptime ${color lightgrey}Load:$color $loadavg ${color lightgrey}IP:$color} ${addr eth1}
${color lightgrey}Fan: ${color}${i2c 9191-0290 fan 2} ${color lightgrey}Temp: ${color}${i2c 9191-0290 temp 1} ${i2c 9191-0290 temp 2} ${i2c 9191-0290 temp 3} ${color lightgrey}Freq: ${color}${freq 0} ${freq 1}
${color lightgrey}Voltage: ${color} ${i2c 9191-0290 in 0} ${i2c 9191-0290 in 1} ${i2c 9191-0290 in 2} ${i2c 9191-0290 in 3} ${i2c 9191-0290 in 4} ${i2c 9191-0290 in 5} ${i2c 9191-0290 in 6} ${i2c 9191-0290 in 7} ${i2c 9191-0290 in 8} ${i2c 9191-0290 in 9}
${voffset 10}${color lightgrey}CPU Usage:${color} ${cpu}% ${cpubar}
${color}${cpugraph cpu0 24,185} ${color}${cpugraph cpu1 24,185}
${color lightgrey}RAM Usage:$color $mem/$memmax - $memperc% ${membar}
${color lightgrey}Swap Usage:$color $swap/$swapmax - $swapperc% ${swapbar}
${color lightgrey}Processes:$color $processes  ${color grey}Running:$color $running_processes
${voffset 10}Down:           ${downspeed eth1} k/s ${alignr}Up:${color} ${upspeed eth1} k/s ${color lightgrey}
${color}${downspeedgraph eth1 24,185} ${color}${upspeedgraph eth1 24,185} ${color lightgrey}
${color lightgrey}sda1 $color${fs_free /}/${fs_size /} ${fs_bar /}
${color lightgrey}sda3 $color${fs_free /home}/${fs_size /home} ${fs_bar /home}
${color lightgrey}sdb1 $color${fs_free /media/sdb1}/${fs_size /media/sdb1} ${fs_bar /media/sdb1}
${color lightgrey}HDD temp sda: ${color}${hddtemp /dev/sda}${color lightgrey} sdb: ${color}${hddtemp /dev/sdb} ${color lightgrey}read/write: ${color}$diskio
${diskiograph 24,}
${voffset 10}${color}Name              PID     CPU%   MEM%
${color #ddaa00} ${top name 1} ${top pid 1} ${top cpu 1} ${top mem 1}
${color lightgrey} ${top name 2} ${top pid 2} ${top cpu 2} ${top mem 2}
${color lightgrey} ${top name 3} ${top pid 3} ${top cpu 3} ${top mem 3}
${voffset 10}${color #ddaa00} ${top_mem name 1} ${top_mem pid 1} ${top_mem cpu 1} ${top_mem mem 1}
${color lightgrey} ${top_mem name 2} ${top_mem pid 2} ${top_mem cpu 2} ${top_mem mem 2}
${color lightgrey} ${top_mem name 3} ${top_mem pid 3} ${top_mem cpu 3} ${top_mem mem 3}
${voffset 10}${color #ddaa00}Port(s)${alignr}#Connections  
$color Inbound: ${tcp_portmon 1 32767 count}  Outbound: ${tcp_portmon 32768 61000 count}${alignr}ALL: ${tcp_portmon 1 65535 count}
${color #ddaa00}Inbound Connection ${alignr} Local Service/Port$color
 ${tcp_portmon 1 32767 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 0}
 ${tcp_portmon 1 32767 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 1}
 ${tcp_portmon 1 32767 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 2}
 ${tcp_portmon 1 32767 rhost 3} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 3}
 ${tcp_portmon 1 32767 rhost 4} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 4}
 ${tcp_portmon 1 32767 rhost 5} ${alignr} ${tcp_portmon 1 32767 lservice 5}
${color #ddaa00}Outbound Connection ${alignr} Remote Service/Port$color
 ${tcp_portmon 32768 61000 rhost 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 0}
 ${tcp_portmon 32768 61000 rhost 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 1}
 ${tcp_portmon 32768 61000 rhost 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 2}
 ${tcp_portmon 32768 61000 rhost 3} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 3}
 ${tcp_portmon 32768 61000 rhost 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 4}
 ${tcp_portmon 32768 61000 rhost 5} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 5}
${color #ddaa00}Syslog:
$color${execi 30 tail -n3 /var/log/syslog | fold -s -w55}
${color #ddaa00}Messages:
$color${execi 30 tail -n3 /var/log/messages | fold -s -w55}

Comments

May 2009

S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Powered by LiveJournal.com